Υπηρεσίες

Προσφέρουμε υπηρεσίες εγκατάστασης, υλοποίησης και ανάπτυξης επιχειρηματικού λογισμικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και ανάλυση & βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών.

Υπηρεσίες σχετικές με ERP λύσεις:

Ανάλυση απαιτήσεων
Σχεδίαση λύσης
Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος
Παραμετροποίηση συστήματος
Καθορισμός και σχεδίαση αναφορών (reports)
Εκπαίδευση διαχειριστών συστήματος/βασικών χρηστών

Ανάπτυξη ειδικών λύσεων (για κάθετες αγορές, κάλυψη ειδικών επιχειρηματικών διαδικασιών, κλπ) ενοποιημένων στο ERP ή ως αυτόνομες (stand alone) υλοποιήσεις

 

Human Resources - μισθοδοσία, σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων διαχείρισης Human Resources - μισθοδοσίας, με την εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτουμε έχοντας αναλάβει μεγάλης κλίμακας έργα

 

Λύσεις επιχειρηματικής ευφυίας (Business Intelligence)

 

Ολοκλήρωση περιφερειακών συστημάτων (εκτύπωσης, bar-coding, fiscalization, Διαδικτύου και messaging) 

 

Φορητή τιμολόγηση (πωλήσεις επί αυτοκινήτου, συλλογή γάλακτος, απογραφές) μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση φορητών μηχανογραφικών λύσεων ως συμπλήρωση σε υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα ή ως νέα έργα

 

Διαχείριση αποθηκών, σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων διαχείρισης αποθηκών ως συμπλήρωση σε υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα ή ως νέα έργα

 

Outsourcing, διαχείριση ERP για όσους προτιμούν να μεταβιβάσουν αυτές τις διαδικασίες εκτός της επιχείρησής τους