Σε ποιους απευθύνονται;

 

Σε δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς:

  

  • εμπορίας και διανομής
  • υπηρεσιών (business & financial consulting, corporate legal services, banking services, ΝΠΙΔ)
  • παραγωγικής δραστηριότητας
  • ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, κλπ