Τι χρειάζεται;

 

Οι εφαρμογές Soft1 Mobile λειτουργούν σε συνδυασμό με φορητά τερματικά και διατίθενται για τις ακόλουθες εκδόσεις λειτουργικού:

Windows Mobile 6.5, Windows Mobile 6, Windows Mobile 5, Windows CE 5, Windows CE 4