Ειδικές λύσεις

 

Soft1Chimp - λύση διασύνδεσης του Soft1 CRM με το MailChimp

 

Soft1 Mobile - εφαρμογές για φορητά τερματικά

 

Συμμετοχές σε έργα

 

Ανάπτυξη λύσης διασύνδεσης με πλατφόρμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω Web Services

Ανάπτυξη εφαρμογής υποβολής δαπανών νοσηλείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βάσει προτύπου HL7

Ανάπτυξη εφαρμογής αναγγελίας εισαγωγής - εξαγωγής ασθενών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω Web Services, βάσει προτύπου HL7

 

 

 

Συμμετοχή στην ανάπτυξη του έργου e-Procurement (σύστημα διαχείρισης και έγκρισης εσωτερικών προμηθειών) για τις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία